KVKK BAŞVURU FORMU

KVKK BAŞVURU FORMU

KVKK BAŞVURU FORMU

FANEKS ELEKTRİK MOTORLARI LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA BAŞVURU FORMU

İşbu form, Şirketimiz ile olan ilişkiniz tespit edilerek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi tespit ederek, ilgili başvurunuza usulünce cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. İşbu form kapsamında elde edilen kişisel verileriniz başvurunuzun işleme alınması ve talep konusunun yerine getirilmesi amacıyla Şirket bünyemizde hukuki işlem kategorisi altında işlenecektir. Ayrıntılı bilgiye Web Sitemizden ve Veri Sorumluları Bilgi Sicil Sistemi kayıtlarından ulaşılabilir.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilebilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (kimlik, imza sirküleri, yetki belgesi, özel vekaletname gibi) talep etme hakkımızı saklı tutarız. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

     

KVKK BAŞVURU FORMU